Oracle 11g Express a Debian Wheezy – 1. část

Dlouhou dobu jsem řešil jak si doma zprovoznit Oracle 11g databázový server. Prvně trocha teorie a hardwarové nudy co budeme potřebovat a zároveň si řekneme určitá omezení, která přináší express verze. A předem upozorňuji, že nebudu do detailu rozebírat co který příkaz znamená. Pokud máte alespoň základní znalosti linuxu a bashe, tak Vám vše bude dávat smysl 🙂

Omezení:
1) Na jednom PC lze provozovat pouze jednu instalnci Oracle 11g Express Edition
2) Maximální velikost uživatelského prostoru je 11GB

A co budeme potřebovat:
1) Debian Wheezy x64 (ideálně verzi 7.2)
2) kernel 3.2.0-4-amd64
3) Minimálně 2GB RAM
4) Samostatný SWAP pro oracle (bude vytvořen v návodu)
5) Alespoň 10GB vyhrazeného prostoru
6) Samozřejmě root práva a trochu těch zkušeností

 

1.1 PŘEDINSTALAČNÍ PŘÍPRAVY

Pokud toto všechno splňujeme, můžeme se vrhnout na přípravu.

vytvoříme si uživatele:

(balíček alien budeme potřebovat pouze, pokud máme stažený balíček z webu oracle)

install alien libaio1 unixodbc

useradd -m -g oinstall -G dba -p passwd -s /bin/bash -d /home/oracle oracle

samozřejmě přejdeme do složky oracle

cd /home/oracle

a stáhneme si databázi, máme na výběr dvě možnosti, buď stáhnout poslední verzi z webu oracle http://www.oracle.com/technetwork/products/express-edition/downloads/index.html nebo si zde můžete stáhnout mnou rovnou připravený balíček.

1.2 VYTVOŘENÍ POTŘEBNÝCH SKRIPTŮ A ZAVADĚČŮ

budeme potřebovat vytvořit tyto soubory a skripty:

nano /sbin/chkconfig

#!/bin/bash
# Oracle 11gR2 XE instalacni hack
file=/etc/init.d/oracle-xe
if [[ ! `tail -n1 $file | grep INIT` ]]; then
echo >> $file
echo ‚### BEGIN INIT INFO‘ >> $file
echo ‚# Provides: OracleXE‘ >> $file
echo ‚# Required-Start: $remote_fs $syslog‘ >> $file
echo ‚# Required-Stop: $remote_fs $syslog‘ >> $file
echo ‚# Default-Start: 2 3 4 5‘ >> $file
echo ‚# Default-Stop: 0 1 6‘ >> $file
echo ‚# Short-Description: Oracle 11g Express Edition‘ >> $file
echo ‚### END INIT INFO‘ >> $file
fi

nano /etc/rc2.d/S01shm_load

#!/bin/sh
# vytvorime si samostatny 2GB SWAP prostor
# pro oracle – tento swap bude vytvoren jako soubor
case „$1“ in
start) mkdir /var/lock/subsys 2>/dev/null
touch /var/lock/subsys/listener
rm /dev/shm 2>/dev/null
mkdir /dev/shm 2>/dev/null
mount -t tmpfs shmfs -o size=2048m /dev/shm ;;
*) echo error
exit 1 ;;
esac

nano /etc/sysctl.d/60-oracle.conf

# Oracle 11g XE kernel parameters
# lehka uprava kernelu
# radek kernel.shmmax je vypocitana maximalni velikost RAM, ktera se bude
# alokovat pro Oracle instanci. Zadana hodnota odpovida 512MB
# 512*1024*1024
fs.file-max=6815744
net.ipv4.ip_local_port_range=9000 65000
kernel.sem=250 32000 100 128
kernel.shmmax=536870912

a nyní všechno zavedeme:

chmod 755 /sbin/chkconfig
update-rc.d oracle-xe defaults 80 01
service procps start
sysctl -q fs.file-max

nakonec si vytvoříme pár symbolických linků:

ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
mkdir /var/lock/subsys
touch /var/lock/subsys/listener
rm -rf /dev/shm
mkdir /dev/shm
mount -t tmpfs shmfs -o size=2048m /dev/shm

Pokud jsme se až sem dostali bez problému, můžeme přikročit k samotné instalaci.

Zde jsou dvě možnosti:

2.1) Máme stažený archiv z webu oracle (pokud máte stažený mnou vytvořený instalátor, můžete toto přeskočit)
2.2) Instalace

2.1 TVORBA INSTALAČNÍHO BALÍČKU

rozbalíme si archiv stažený z webu oracle

unzip oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip

cd /home/oracle/Disk1

mv oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm /home/oracle

cd ../..

alien –scripts -d oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm

tím se nám vytvoří .deb balíček

2.2 JDEME INSTALOVAT

dpkg –install oracle-xe_11.2.0-2_amd64.deb

po instalaci spustíme konfiguraci:

service oracle-xe configure

Budeme potřebovat zadat tyto informace:
HTTP port: 8080
Oracle DB Listener: 1521
Heslo pro SYS a SYSTEM: xxxxxx
zvolit, zda se bude DB „nahazovat“ při startu systému

Nyní máme nainstalovanou a běžící Oracle 11g instanci. V dalším článku se
podíváme na podrobné nastavení.

No comments yet, be first!

Add new comment

Your email address will not be published.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a anláze návštěvnosti soubory Cookie. Více informací

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Nesouhlasím